NY RIDEHALL ÅPNET PÅ STARUM

 norsk 3

Hestefolk, tillitsvalgte, byråkrater og politikere var på plass på Starum onsdag da skolens nye ridehus skulle innvies.

Foto Mette Sattrup/ Equimedia.

Anlegget tilbyr topp fasiliteter og skal benyttes til stevner og utstillinger, i tillegg til den daglige skoledriften. Ridehallen måler 25x70 meter, og har blitt finansiert gjennom bidrag fra Norsk Rikstoto (9 millioner kr), Oppland fylkeskommune (3 millioner kr) og Østre Toten kommune (1/2 mill kr) pluss en egenfinanisering.

norsk hestes 2

Det var tidligere landbruksminister Trygve Slagsvold Vedum som tok grep og ordnet finansieringen i sin tid. Han var derfor til stede på åpningen sammen med representanter fra embetsverket i Landbruksdepartementet, Norsk Rikstoto, Oppland fylkeskommune og Østre Toten kommune. Det var disse som foretok den offisielle åpningen, mens mannen med ordførerkjedet, fylkesordfører Even Aleksander Hagen, fikk æren av å klippe snoren inne i ridehuset. Åpningen ble videre markert med oppvisning i ridehallen.

 

Annonse