KJØPE HESTEEIENDOM I DANMARK?

ewarpCacheImage

De er ikke bare de lave prisene som gjør det attraktivt for nordmenn å investere i danske hesteeiendommer og landbruk.

En annen fordel med å kjøpe landbrukseiendom i Danmark, er at de ikke har odelsrett slik som i Norge. Dessuten må danske eiendommer være over 20 mål for at den skal være notert som landbrukseiendom og dermed ha krav om at noen må bo der, skriver Hest.no i sin tidligere publiserte artikkel om danske hesteeiendommer.

Hest.no besøkte Eiendomsmeglerne Niels Simonsen og Berg Risager på en rundtur til Nord-Jylland i Danmark.

Les hele artikkelen her

Annonse