Store fremskritt i norsk hestehold- likevel stort forbedringspotensialet

løsdrift 2

I Mattilsynets årsrapport om dyrevelferd for 2016 fremkommer det store fremskritt i norsk hestehold, men fortsatt er det mange som ikke oppfyller regelverket, skriver Stallmestern.no i en oppsummeringsrapport på deres nettsider.

Stallmester'n poengterer hva Mattilsynet klassifiserer som god hestevelferd slik, hvor dyrevelferd tar utgangspunkt i de «Fem friheter for husdyr»:

- Frihet fra sult, tørst og feilernæring.

- Frihet fra unormal kulde og varme.

- Frihet fra frykt og stress.

- Frihet fra skade og sykdom.

- Frihet til å utøve naturlig atferd.

 

Regelverk om tilsyn - 50 % godkjent

Mattilsynet har registrert 15667 hestehold i Norge. Det fins derimot flere hesteholdere, da ikke alt hestehold er registreringspliktig, opplyser Stallmestern.

Videre opplyser de følgende: 

Av de hestehold som Mattilsynet har registrert har 943 hestehold fått tilsyn. Resultatene fra tilsynene var at det i 533 hestehold ikke ble funnet avvik fra dyrevelferdsregelverket - mao ca 50 % var "godkjente" hestehold.

Eller for å snu på det - 50 % av hesteholdene tilfredstilte ikke reglene for godt hestehold.

LES HELE SAKEN

 

 

 

 

Annonse