DANSK VARMBLODS NORGE OFFENTLIG GODKJENT SOM STAMBOKFØRENDE INSTANS

DWB

I en pressemelding fremgår det at Dansk Varmblods Norge (DVN) kan føre egen stambok for rasen.

Pressemeldingen lyder; 

Dansk Varmblod Norge (DVN) har nå offentlig godkjenning som stambokførende instans for dansk varmblods ridehest i Norge. DVN er en av 10 godkjente passutstedere for hest i Norge , - og 1 av 2 godkjente for rasen varmblods ridehest, og er nå å betrakte som norsk nasjonal stambok for hester av rasen Dansk Varmblods.

Godkjenningen har stor betydning for videreutvikling av norsk ridehestavl - og sikrer myndighetene innsyn og kontroll med avlsarbeidet. DVN har felles avlsplan og stambok med moderorganisasjonen Dansk Varmblod i Danmark ,  og - avlsarbeid, registrering, og passutstedelse kvalitetssikres gjennom en slik tilknytning.

Dansk Varmblod Norge oppfyller nå kriteriene for fullt medlemskap i WBFSH , - og har krav på prioritering i forbindelse med WBFSH`s arrangementer. Herunder som deltager i forbindelse med nominasjon og uttakelse til Unghest-VM.

Vedrørende bestemmeler om sentral hestedatabase med ikrafttreden 1/1 - 2017 , - vil identiske bestemmelser gjelde for Dansk Varmblod Norge-registrerte hester, som for øvrige norsk-registrerte hester i andre avlsforbund. Dansk Varmblod Norges database ( SEGES ) vil måtte linkes opp mot sentral norsk database.

Den enkelte oppdretter / eier av Dansk Varmblod Norge-registrert hest trenger ikke foreta seg noe. Ingen krav om individuell tilleggsregistrering for Stambokens hester.

Annonse