ER FELTRITT VERDENS FARLIGSTE SPORT?

fe

I følge FEI's statistikker faller hver attende rytter av hesten. 

Tekst: Tine Sommerfelt

Den australske forskeren Denzil O'Brien har gått igjennom forskning gjort rundt skader og dødsfall blant feltrittsrytterne. Statistikkene viser at i løpet av en 15 års periode har hele 38 ryttere mistet livet som følge av fall på feltrittsbanen.

Igjennom tidene har det blitt brukt forskjellige metoder for utregning av risiko i feltrittssporten. Blant annet viser svenske studier at det oppstår 0,35 skader per 1000 timer, og australske studier viser at faren for skader er 0,2 per 1000'ende forsøk på sprang. FEI's egne statistikker fra 2005-2014 viser et fall per 18 startende. 

Skadefrekvens per deltaker er 0,88 %, til sammenlikning med motorsport, hvor skadefrekvensen er regnet til 0,24 %.

Fra å kunne fortsette feltrittskonkurransen selv etter et fall av hesten, ble reglementet endret i løpet av 2008/2009, slik at rytter som har falt av hesten ikke kan fortsette konkurransen. Før regelendringen tok flere ryttere tatt gull, selv med brudd og hjerneblødninger. Regelendringene var et ledd i for å sikre rytterens sikkerhet. 

For mer informasjon om studiene, se her.

Annonse